Menu

Laboratorija

Iskraemeco Sarajevo posjeduje savremeno opremljenu laboratoriju sa mjernom opremom (etalonska oprema, pomoćna mjerna oprema) koja omogućava pružanje usluga inspekcije/verifikacije brojila električne energije i uklopnih satova, kroz proces prve, vanredne i naredne verifikacije mjernih uređaja prema tehničkim procedurama za određeni tip brojila i uklopnog sata, ostvarujući sljedivost prema međunarodnim referentnim etalonima. Sljedivost etalonske mjerne opreme potvrđena je važećim certifikatima o kalibraciji izdatih od akreditirane laboratorije.

Laboratorija je akreditovana kao inspekcijsko tijelo tip C prema zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17020:2013 kod Instituta za akreditiranje BiH te imenovana od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH, čime dokazujemo i osiguravamo kompetentnost, kako na domaćem tako i međunarodnom nivou.

Uz dugogodišnje iskustvo i kontinuirano praćenje najsavremenijih trendova u oblasti mjeriteljstva i mjerne opreme, laboratorija Iskraemeco Sarajevo se etablirala kao vodeća laboratorija u Bosni i Hercegovini u oblasti inspekcije/verifikacije mjernih uređaja.

Akreditovana je za obavljanje sljedećih predmeta i obima inspekcije:

Laboratorija svoje aktivnosti obavlja u skladu sa dodijeljenim ovlaštenjima od strane državnih institucija, primjenjujući zakonske i podzakonske propise u oblasti mjeriteljstva, međunarodne standarde, kao i interne procedure i uputstva.

Ukoliko korisnici usluga Laboratorije nisu zadovoljni pruženim uslugama ili imaju primjedbi na rad inspekcijskog tijela odnosno na aktivnosti inspekcije, mogu izjaviti prigovor na obrascu OB-IT-7.500-1, a nakon donošenja odluke po prigovoru, na dostavljenu odluku, izjaviti i žalbu na obrascu obrascu OB-IT-7.500-2, koji će popuniti i dostaviti na adresu kompanije.

Iskraemeco Sarajevo d.o.o.