Menu

Brojilo ME162

ME162 je monofazno brojilo za mjerenje aktivne električne energije u domaćinstvima. Osnovne karakteristike su mu

Iskraemeco Sarajevo d.o.o.