Menu

Brojilo MT880

MT880 je trofazno multifunkcijsko brojilo za mjerenje aktivne, reaktivne energije i snage u industriji, kao i drugim kategorijama ostale potrošnje električne energije. Brojilo je namijenjeno za dvije vrste priključka:

Osnovne karakteristike su :

Iskraemeco Sarajevo d.o.o.