Menu

Brojilo MT174

MT174 je trofazno brojilo za mjerenje aktivne električne energije u domaćinstvima. Osnovne karakteristike su mu

Iskraemeco Sarajevo d.o.o.