Menu

Koncentrator AC750

AC750 je koncentrator podataka, namijenjen za daljinsko očitanje brojila AM550E i AM550T putem G3 PLC komunikacije. Ovaj uređaj se obično ugrađuje u trafostanicu, te na taj način putem energetskih vodova G3 PLC komunikacijom kontinuirano vrši prikupljanje podatka sa brojila na tom trafopodručju, podaci se dalje putem GPRS komunikacije prenose u softver daljinskog očitanja.

Iskraemeco Sarajevo d.o.o.