Menu

Brojilo AM550T

AM550T je monofazno brojilo za mjerenje električne energije u domaćinstvima sa daljinskim očitanjem. Ovo brojilo je namijenjeno kao sistemsko brojilo za sisteme daljinskog očitanja putem G3 PLC ili GSM/GPRS komunikacije. Osnovne karakteristike su mu:

Iskraemeco Sarajevo d.o.o.