Menu

O NAMA

Iskraemeco Sarajevo je preduzeće koje je registrovano kao društvo za mjerenje i upravljanje električnom energijom. Osnovano je 1999. godine, zajedničkim ulaganjem JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo i Iskraemeco d.d. Kranj (Republika Slovenija) i već treću deceniju uspješno se bavi proizvodnjom, servisiranjem i verifikacijom brojila, inžinjeringom i projektovanjem pametnih sistema mjerenja te veleprodajom brojila i uređaja iz proizvodnog programa Iskraemeco d.d. Kranj.

U samom početku svog rada preduzeće se bavilo proizvodnjom indukcionih (elektromehaničkih) brojila, servisiranjem i verifikacijom indukcionih brojila i uklopnih satova, da bi od 2010. godine započela proizvodnja pametnih brojila. Prva pametna brojila su bila generacije ME371 i MT371, a od 2012. godine počinje proizvodnja naprednije generacije pametnih brojila ME381 i MT381.

Prateći savremene trendove u oblasti pametnih mjerenja Iskraemeco je razvio generaciju brojila AM550 sa G3-PLC i GPRS modulima, koja su počela sa proizvodnjom 2020. godine. Radi se o pametnim brojilima električne energije s inovativnom platformom koja omogućuje besprijekornu integraciju funkcija sljedeće generacije pametnih brojila električne energije u pametnu mrežu.

Iskraemeco Sarajevo svojim kupcima nudi cjelovita rješenje u pogledu mjerenja i upravljanja energijom kroz proizvodnju, servis i verifikaciju mjernih uređaja, uz adekvatnu tehničku podršku naših stručnjaka u projektovanju i inžinjeringu pri odabiru, ugradnji i implementaciji sistema daljinskog očitanja.

1
2

Proizvodnja

Proizvodni odjel Iskraemeco Sarajevo, bavi se proizvodnjom savremenih monofaznih i trofaznih elektronskih brojila električne energije zadnje generacije AM550E i AM550T. Namijenjena su kao brojila za daljinsko očitanje primjenom G3 PLC tehnologije u kategoriji domaćinstva i ostala potrošnja. Pored navedenih brojila, proizvodimo i pametna elektronska monofazna i trofazna brojila ME162 i MT174, bez daljinske komunikacije, namijenjena istoj kategoriji potrošača. Sa trenutnim proizvodnim kapacitetima Iskraemeco Sarajevo je lider na tržištu Bosne i Hercegovine u ovom segmentu. Višedecenijsko iskustvo u oblasti proizvodnje brojila električne energije, garancija su kvaliteta i pouzdanosti naših proizvoda.

Servis

Iskraemeco Sarajevo servisira sve vrste indukcionih i elektronskih brojila električne energije, mjernih garnitura i uklopnih satova. Detaljna obrada brojila, čišćenje, priprema, dijagnostika i servisiranje uz dugogodišnje iskustvno, garancija su za kvalitet brojila koja prođu proces servisiranja. Prema trenutnim kapacitetima i broju servisiranih brojila Iskraemeco Sarajevo je lider na tržištu Bosne i Hercegovine i u ovom segmentu.

Inžinjering i projektovanje

Odjel Inžinjeringa i projektovanja pruža kontinuiranu podršku krajnjem kupcu pri odabiru, ugradnji i implementaciji sistema daljinskog očitanja, pružajući sljedeće usluge:

Laboratorija

Iskraemeco Sarajevo posjeduje savremeno opremljenu laboratoriju sa mjernom opremom (etalonska oprema, pomoćna mjerna oprema) koja omogućava pružanje usluga inspekcije/verifikacije brojila električne energije i uklopnih satova, kroz proces prve, vanredne i naredne verifikacije mjernih uređaja prema tehničkim procedurama za određeni tip brojila i uklopnog sata. Laboratorija je akreditovana kao inspekcijsko tijelo tip C prema zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17020:2013 kod Instituta za akreditiranje BiH te imenovana od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH, čime dokazujemo i osiguravamo kompetentnost, kako na domaćem tako i međunarodnom nivou.

Mozemosepohvalitisa1

Iskraemeco Sarajevo d.o.o.