Menu

Lider u oblasti mjerenja i upravljanja električnom energijom u BiH

Funkcija nove generacije pametnih brojila električne energije u pametnu mrežu. Kompanija pruža višestruke koristi za privredu BiH i jedino je domaće preduzeće u oblasti mjerenja i upravljanja električnom energijom u BiH, kao i jedina fabrika za proizvodnju brojila električne energije.

Iskraemeco Sarajevo d.o.o.